Панорама Парк Остромила, Секция 5, Етаж 6

Кота: +16,90