Панорама Парк Остромила, Секция 3, Етаж 6

Кота: +16,90