Панорама Парк Остромила, Секция 1/2, Етаж 6

Кота: +16,90