Панорама Парк Остромила, Секция 1/2, Етаж 4

Кота: +11,20