Панорама Парк Остромила, Панорама Парк Премиум, Секция 6/7, Етаж 6

Кота: +16,90