Панорама Парк Остромила, Панорама Парк Премиум, Секция 6/7, Етаж 5

Кота: +14,05