Панорама Парк Остромила, Панорама Парк Премиум, Секция 6/7, Етаж 4

Кота: +11,20