Панорама Парк Остромила, Панорама Парк Премиум, Секция 6/7, Етаж 3

Кота: +8,35