Панорама Парк Остромила, Панорама Парк Премиум, Секция 6/7, Етаж 2

Кота: +5,50