Панорама Парк Остромила, Панорама Парк Премиум, Секция 6/7, Етаж 1

Кота: +2,65